Selectează o Pagină

Regulament DELICE GIVE AWAY

 

1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorul campaniei publicitare “Delice Giveaway” este S.C. DELICE INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul în Mun. Campina, Str. Nicolae Balcescu, nr .46, Judet Prahova,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J29/436/2005, cod de identificare fiscală RO17279032.

2. DURATA CAMPANIEI 

2.1 Concursul se va desfășura în perioada 17.05.2021 – 30.05.2021, ora 21:00.

2.2 Campania publicitară va fi organizată și desfășurată online pe Instagram.

3. DREPT DE PARTICIPARE

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice rezidente în România, cu vârsta peste 18 ani, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau a unei cărți de identitate la data începerii campaniei publicitare.

3.2. Organizatorul își rezerva dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografiile și materialele filmate postate de participantii la concurs. Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor de mai sus precum și a imaginii participanților la acest concurs nu va fi de natură a crea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.

3.3. Nu au dreptul sa participe la campanie angajații companiei S.C. DELICE INTERNATIONAL S.R.L. si rudele acestora.

4. DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE

Se va acorda 1 premiu ce consta într-un tort de ±3 kg, sortiment la alegere între: Mousse Alb cu zmeura, Mousse Negru cu Zmeură și Trilogie cu decor clasic, după modelul fotografiei reprezentative de pe pagina de produs aferenta. Premiul va fi ridicat din cofetărie. În cazul în care câștigătorul nu poate ajunge în cofetărie, se va contacta următoarea rezervă în vederea primirii premiului.

Taxe și impozite: Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a organizatorului. În cazul în care valoarea premiilor impune, Organizatorul va vira la bugetul de stat impozitul aferent premiului, conform prevederilor legale în vigoare.

5. MODALITATEA DE DESFĂȘURARE

5.1. Campania publicitară începe pe data de 17.05.2021 și se va finaliza pe data de 30.05.2021, ora 21:00.

5.2. Pentru a fi eligibil, un participant trebuie să aprecieze postarea de concurs de pe pagina de Instagram și să răspundă într-un comentariu la întrebarea Care este prăjitura preferată?

5.3 Castigatorul va fi selectat prin tragere la sorți, în data de 31.05.2021 printr-un soft de extragere pe baza comentariilor și va fi anunțat printr-un mesaj privat pe Instagram.

6. ACORDAREA PREMIILOR

6.1.Castigatorul va fi contactat în ziua extragerii, prin mesaj, acesta avand 48 ore sa raspunda.

6.2 Premiul va fi ridicat din una dintre Cofetăriile Delice din Câmpina, Ploiești sau Busteni. Adresele se regăsesc pe site la secțiunea Contact.

6.2. În cazul în care un castigator nu este validat, refuză să accepte premiul sau nu îl acceptă în condițiile prezentului regulament se va face o nouă extragere. Dacă nici acesta nu il revendica, premiul rămâne in proprietatea Organizatorului, care va dispune de acesta după cum crede de cuviință.

6.3. Nu se va acorda contravaloarea premiului in bani.

7. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR CONFORM LEGII NR.677/2001

7.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putand fi consultat gratuit online pe site-ul www.cofetariiledelice.ro.

7.2. Participarea la concurs implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

8. DISPOZITII FINALE

8.1. Prin înscrierea la Giveaway participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

8.2. La cererea scrisă a acestora, adresată Organizatorului, se obliga sa actualizeze, să șteargă și să-i informeze pe participanți despre datele lor personale prelucrate. 

8.3. În cazul în care organizarea campaniei publicitare este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul își rezerva dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amanarea campaniei publicitare.

8.4. Regulamentul de participare/desfășurare a campania publicitară este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant online. Participarea la această campanie promoţională implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

8.5 Organizatorul își rezerva dreptul sa modifice prezentul regulament prin act adițional de cate ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.

8.6 Facebook/Instagram este exonerat de orice răspundere legată de concurs, deoarece concursul nu este în niciun fel sponsorizat, aprobat, administrat sau asociat cu Facebook

9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele personale, cum ar fi numele și numărul de telefon, vor fi utilizate pentru a desemna și contacta câștigătorul. Conform Regulamentului UE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Organizatorul are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizezi.

15.05.2021                                                                              Conducerea,

Pin It on Pinterest

Share This